|

Αύξηση της παραγωγής άνω του 15% στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ (Onion Programme )

Αύξηση της παραγωγής άνω του 15%  και πολλά οφέλη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ (Onion Programme) στην  ΕΛΑΤΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
 
Ο   Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, γεωπόνος της COMPO EXPERT Hellas, υπεύθυνος  του   Προγράμματος σε συνεργασία με τους γεωπόνους της εταιρείας ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ που διαθέτουν τα προιόντα με την επωνυμία ΦΩΚΕΩΝ ΓΑΙΑ , μετά τον πειραματισμό του 2017, προτείνει το σχέδιο λίπανσης που περιλαμβάνει : 
 
Οι γεωπόνοι της COMPO EXPERT Hellas & ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ αξιολογούν το τελικό προιόν κρεμμυδιού στον αγρό
 
 
Ισχυρή η πεποίθηση της εταιρείας COMPO EXPERT είναι ότι:

“ Ένας σωστά θρεμμένος φυτικός οργανισμός, είναι ένας δυνατός οργανισμός, ικανός να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε τύπο stress και να αποδώσει πλήρως τα χαρακτηριστικά του»

 
Αύξηση της παραγωγής άνω του 15% σε όλα τα αγροτεμάχια σε σχέση με το μάρτυρα. Σε συνδυασμό με τη σχεδιασμένη συγκράτηση του κόστους λιπάνσεως, η προτεινόμενη λίπανση της COMPO EXPERT Hellas αποδείχθηκε η πιο «φθηνή» και ταυτόχρονα πιο αποτελεσματική, για τα δεδομένα της καλλιέργειας, λύση.

 
 
Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων λίπανσης (Πατάτας –Κρεμμυδιού)  έγινε με γνώμονα να ελεγχθούν στο μεγαλύτερο βαθμό μέσω της λιπάνσεως, οι παράγοντες οι οποίοι προκαλούν μείωση της τελικής παραγωγικής δυνατότητας του φυτού.
 
Εν προκειμένω, η γονιμότητα του εδάφους και οι φυσικοχημικές του ιδιότητες, βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες, οι καιρικές συνθήκες και η καλλιεργητική πρακτική τέθηκαν υπόψιν στο σχεδιασμό του προγράμματος λίπανσης.
 
Υπήρξε στην αρχή της καλλιέργειας ανάλυση της σύστασης των εδαφών προκειμένου να διευκρινιστεί η χωρική παραλλακτικότητα και οι φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών.

 


Τα αγροτεμάχια προς καλλιέργεια είχαν τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Προέρχονταν από συνεχή καλλιεργητική χρήση πολλών ετών,
β) δεν είχε εφαρμοσθεί σαφές πρόγραμμα αμειψισποράς
γ) η γονιμότητα των εδαφών και η οργανική ουσία ήταν σε χαμηλό επίπεδο λόγω της χρόνιας εξάντλησής τους
δ) η μέση τιμή του pH εδάφους ήταν ιδιαιτέρως υψηλή.

 
 
Εφαρμογές:
 
1)      Ο τύπος της βασικής λίπανσης που επιλέχθηκε ήταν το NovaTec® triplo (15-9-15 +2MgO +IXN) με σταθεροποίηση αζώτου, ειδικά διαλυτό φώσφορο, θειικό κάλιο και πλήρη σειρά ιχνοστοιχείων. Σκοπός: α) διαθεσιμότητα αζώτου για πάνω από 3 μήνες το χειμώνα στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας, β) χαμηλό pH και αγωγιμότητα του θρεπτικού διαλύματος , γ) αποδέσμευση του φωσφόρου και των ιχνοστοιχείων του εδάφους. Οι ποσότητες εφαρμογής διαφοροποιούνταν ανά αγροτεμάχιο, βάσει των υποδείξεων της ανάλυσης εδάφους. Οι συνολικές ποσότητες λιπάσματος που εφαρμόσθηκαν ήταν μειωμένες κατά 15% σε σύγκριση με την καλλιεργητική πρακτική της περιοχής, λόγω των μειωμένων απωλειών αζώτου της σειράς  NovaTec®.
 
2)      Μαζί με τη βασική εφαρμόσθηκε μικρή ποσότητα του μικροκοκκώδους Easy start + Bacillus subtilis (3 kg/ στρέμμα), γραμμικά. Σκοπός: Παροχή ειδικού τύπου φωσφόρου ως βοήθεια ενέργειας στα πρώτα στάδια βλάστησης του σπόρου


 

3)      Eφαρμογή μέσω του συστήματος άρδευσης του Vitanica RZ (5-0-5+40% Ecklonia maxima+Bacillus Subtilis) 1 μήνα μετά την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Υγρός ριζοδιεγέρτης με υψηλή περιεκτικότητα σε αυξίνες  για τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας, Προσφέρει: α) Ταχεία αύξηση των ριζικών τριχιδίων, β) Ενίσχυση της άμυνας του φυτού απέναντι στο θερμικό stress, (χαμηλές θερμοκρασίες του εξωτερικού περιβάλλοντος)
 
4)      Εφαρμογή της υδατοδιαλυτής ειδικής θειικής αμμωνίας NovaTec® Solub N-Μag dos
® (20-0-0+2MgO + Fe + Zn) στο στάδιο των 3 πρώτων φύλλων της καλλιέργειας. Προσφέρει: α) άζωτο άμεσα απορροφήσιμο από τα φυτά για την κάλυψη των βλαστικών τους αναγκών β) χαμηλό pH στο περιβάλλον της ριζόσφαιρας, γ) Μαγνήσιο και κρίσιμα ιχνοστοιχεία για την πορεία της καλλιέργειας

 

 
5)      Διαφυλλική εφαρμοφή με Basfoliar® Αktiv (3-27-18+IXN) στο στάδιο της έναρξης βολβοποίησης και 15 ημέρες μετά. Υγρός ριζοδιεγέρτης με υψηλή περιεκτικότητα σε αυξίνες που προσφέρει: α) στροφή της φυσιολογικής λειτουργίας του φυτού προς τη βολβοποίηση, β) ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας γ) σχηματισμό μεγαλύτερων και βαρύτερων βολβών
 
6)      Δύο εφαρμογές μέσω του συστήματος άρδευσης της σειράς υδατοδιαλυτών λιπασμάτων Complesal®calcidic με πολυ χαμηλό pH. Προσφέρουν: α) τις απαραίτητες μονάδες για τα τελικά στάδια ανάπτυξης του φυτού, β) Με μια εφαρμογή χορηγείται φώσφορος μαζί με ασβέστιο στο φυτό. Αποφεύγουμε τις επιπρόσθετες εφαρμογές ασβεστίου, γ) Οξινοποιείται το περιβάλλον της ριζόσφαιρας, αποδεσμεύονται όλα τα δεσμευμένα στοιχεία του εδάφους

  O Δημήτρης Παπαχαραλάμπους

 

 
 
Τα αποτελέσματα κατέδειξαν τη σημασία των επεμβάσεων στο κατάλληλο χρονικό σημείο και οδήγησαν
 
1)      Σε αύξηση της παραγωγής άνω του 15% σε όλα τα αγροτεμάχια σε σχέση με το μάρτυρα. Σε συνδυασμό με τη σχεδιασμένη συγκράτηση του κόστους λιπάνσεως, η προτεινόμενη λίπανση της Compo αποδείχθηκε η πιο «φθηνή» και ταυτόχρονα πιο αποτελεσματική για τα δεδομένα της καλλιέργειας λύση

2)      Σε έλεγχο των εχθρικών κλιματολογικών συνθηκών ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Αποφεύχθηκε η επίδραση τους στη φυσιολογική λειτουργία των φυτών με την εφαρμογή συγκεκριμένων βιοδιεγερτών, σε συγκεκριμένα στάδια, για την απρόσκοπτη εξέλιξη της καλλιέργειας

3)      Το υψηλό pH των εδαφών δεν αποτέλεσε πρόβλημα λόγω της εφαρμογής λιπασμάτων με χαμηλό pH που οξινοποίησαν το περιβάλλον της ρίζας

4)     Σε επαφή με τους αποδέκτες του τελικού προϊόντος στο λιανεμπόριο, παρατηρείται επιμήκυνση του χρόνου ζωής του προϊόντος στο ράφι (shelf life), με διατήρηση των βέλτιστων προδιαγραφών του.