|

Βαμβάκι – Ολοκληρωμένη Θρέψη από την COMPO HELLAS

Μέχρι την άνθιση η βλαστική ανάπτυξη του βαμβακιού είναι σχετικά μικρή, από εκεί και πέρα όμως επιταχύνεται σημαντικά για να σταθεροποιηθεί κοντά στο άνοιγμα των καρυδιών. Μεταξύ της άνθισης και του ανοίγματος των καρυδιών, ο μέσος αριθμός συσσώρευσης ξηράς ουσίας είναι της τάξης των 25Kg/στρ. την ημέρα. Στην διάρκεια αυτών των ημερών παράγεται το 75% του συνόλου της ξηράς ουσίας (Halevy, 1976)

Θρέψη – Λίπανση
Ως την αρχή της άνθισης ο ρυθμός πρόσληψης του αζώτου είναι χαμηλός ενώ μετά αυξάνεται σημαντικά για να φτάσει στο ανώτερο σημείο του, στο γέμισμα των καρυδιών. Ανάλογη είναι και η πρόσληψη του φωσφόρου, μόνο που συνεχίζει να συσσωρεύεται με σχετικά υψηλότερο ρυθμό από το άζωτο μετά το άνοιγμα των καρυδιών. Η έλλειψη φωσφόρου στα πρώτα στάδια της βαμβακοκαλλιέργειας δεν διορθώνεται στη συνέχεια.
Ο ρυθμός πρόσληψης του καλίου μοιάζει και αυτός με αυτόν του αζώτου, όμως με το άνοιγμα των καρυδιών, η συγκέντρωσή του στο φυτό μειώνεται. Η κάψα είναι η αποθήκη καλίου του φυτού, αφού εκεί συγκεντρώνεται μεγάλο ποσοστό της συνολικής του ποσότητας. Το κάλιο είναι αναγκαίο σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας με σημεία κορυφές, τα πρώτα βήματα της βλαστικής ανάπτυξης και το γέμισμα του καρυδιού. Η φυσιολογική ωρίμανση των καρυδιών, η καλύτερη εκμετάλλευση των αζωτολιπάνσεων, η σύνδεση του καλίου με τις αδρομυκώσεις και η ανασταλτική επίδραση που ασκεί στην εκδήλωσή τους κ.λ.π. είναι στοιχεία που αναδεικνύουν το κάλιο σε στοιχείο κλειδί της βαμβακοκαλλιέργειας.
Η έλλειψη μαγνησίου – βασικό στοιχείο της χλωροφύλλης – δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη βαμβακοκαλλιέργεια αφού ο δομικός και καταλυτικός του ρόλος είναι σπουδαίος για την επιτυχία της καλλιέργειας. Χαρακτηριστικό της έλλειψής του είναι η ανάπτυξη του γνωστού ειδικού κόκκινου χρωματισμού των φύλλων.
Η συμβουλευτική δοσολογία αζώτου για τη λίπανση του βαμβακιού κινείται στο εύρος των 12-16 μονάδων ανά στρέμμα. Φυσικά η εδαφοανάλυση, η φυλλοδιαγνωστική και άλλες παράμετροι πρέπει να είναι εκείνες που τελικά θα προσδιορίσουν την εγκυρότερη λιπαντική αγωγή. Το βαμβάκι ανταποκρίνεται θετικά στις διαφυλλικές εφαρμογές με ιχνοστοιχεία στα χτένια και στην έναρξη της ανθοφορίας.

δείτε το φυλλάδιο .pdf
Πλήρη Οδηγό Λίπανσης βαμβακιού θα βρείτε εδώ


Από την επίσκεψη των Γεωπόνων μας σε αγρό για έλεγχο του αποτελέσματος της ολοκληρωμένης θρέψης της καλλιέργειας βαμβακιού με τα προιόντα της COMPO (πηγή COMPO Facebook page http://on.fb.me/1OECrnR)Λιπάσματα με σταθεροποιημένο αμμωνιακό άζωτο για άριστη αξιοποίηση του αζώτου. Ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής. Μειωμένες απώλειες από έκπλυση. Υψηλές και ποιοτικά βελτιωμένες αποδόσεις. Η χρήση του σταθεροποιημένου αζώτου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα αν ληφθεί υπόψη ότι ο χρόνος των αυξημένων αναγκών σε άζωτο στο βαμβάκι εντοπίζεται μεταξύ της άνθησης και της ωρίμανσης. Το βαμβάκι χρησιμοποιεί και τη νιτρική και την αμμωνιακή μορφή του αζώτου. 
Πλήρες κοκκώδες λίπασμα άριστης κοκκομετρίας και υψηλής διαλυτότητας. Όπου τα δεδομένα κατευθύνουν προς τη χρησιμοποίησή του, τα αποτελέσματα- υψηλές αποδόσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά- είναι πολύ θετικά. Χρησιμοποιείται στη βασική λίπανση. 
Άλλα προϊόντα