|

Δέλτιο Τύπου (12/07/2012) — Πρόγραμμα «Υιοθετούμε μια ελιά στην Ελλάδα»

12/07/2012

Αναδημοσιευση απο  το Medium της Compo

H COMPO ΕΛΛΑΣ σε συνεργασία με την εταιρία ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και την εταιρία ΕΜΦΑΣΙΣ και Partners τις εταιρίες Metfrigo, Team App, και τον Δήμο Βόρειας
Κυνουρίας, παρουσίασαν το πρόγραμμα «Υιοθετούμε μια ελιά στην Ελλάδα» σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναλύθηκε η πρόταση και οι τρόποι υλοποίησης της, η οποία βασίζεται στη δημιουργία δικτύου αναδόχων (οπαδών) της ελληνικής ελιάς αλλά και στη δημιουργία δικτύου καταστημάτων τύπου “Olive Shop” στην Ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης συζητήθηκε η πρόταση για τη δημιουργία business plan ενός επιχειρηματικού Cluster (Ομάδας) μεταξύ των μελών των επιχειρηματιών που θα συμμετάσχουν, των φορέων που κα προωθήσουν κλπ. Το επιχειρηματικό cluster θα έχει ως πυρήνα τους συνεργάτες της Compo Ελλάς που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και ασχολούνται με καθετοποιημένο τρόπο με την καλλιέργεια της Ελιάς και η αρχική ιδέα είναι να φτάσει έως και στη δημιουργία αντίστοιχων Olives Shops.

Η διαρκής επικοινωνία του αναδόχου με τον Έλληνα ιδιοκτήτη της ελιάς θα συμβάλλει στη σύναψη ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ των Ελλήνων (παραγωγών) και των υπολοίπων Ευρωπαίων (καταναλωτών) ώστε να προκύψει συμμετοχή τους στη προώθηση του ελαιόλαδου σε άλλες αγορές . Επίσης η ενασχόληση με νέους τρόπους προώθησης και νέα δίκτυα διανομής δίνει επιπλέον διέξοδο και προοπτική στους συνεργάτες της εταιρίας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της καινοτομίας, θα είναι η αναγνωσιμότητα της ελληνικής ελιάς, η αύξηση ζήτησης και κατανάλωσης του ελαιόλαδου κυρίως στην Βόρεια Ευρώπη και κατόπιν η δημιουργία των καταστημάτων με προϊόντα βασισμένα στο ελαιόλαδο.

Παράγοντες που κα συμβάλλουν στην αύξηση των εξαγωγών και μακροπρόθεσμα στην ενδυνάμωση της παρουσίας μας στο εξωτερικό.