|

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ (Genesis, Energy, Harmony): Η νέα Video Ταυτότητα της COMPO EXPERT HELLAS

To COMPO EXPERT GROUP προχώρησε από την αρχή του 2017 σε μια αλλαγή λογοτύπου. Κι αυτό γιατί θέλει να καταδείξει την νέα αντίληψή της και τρόπο εργασίας από δω κι εμπρός σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο νέος λογότυπος δεν είναι μια τυχαία γραφιστική απεικόνιση αλλά ένα προιόν εξέλιξης της ίδιας της εταιρείας και των Ανθρώπων της.

Η Ομάδα της COMPO EXPERT HELLAS μέτά πό δημιουργική ώσμωση με το Branding Office της, κατέληξε σε μια Τριλογία εισαγωγικών βίντεο (intros) που θα ακολουθούν από δω κι εμπρός τις παραγωγές της στην COMPO TV. H Τριλογία αυτή βασίστηκε στην ελληνική ονοματολογία η οποία όμως έχει διεθνή απήχηση. Επίσης το νέο motto που υποτιτλίζει τον νέο λογότυπο ορίστηκε ως “Νέα Εικόνα.Νέας Ιδέες. Ίδιες Αξίες”. 

Παρακάτω παρουσιάζεται αυτό το concept.

INTRO 1 : COMPO’s GENESIS

H « γέννηση» του Νέου λογοτύπου.
Νέα Εικόνα. Νέες Ιδέες. Ίδιες Αξίες.

The born (Genesis) of the new logo of Compo Expert.
New Identity. New Ideas. Same Values .


INTRO 2 : COMPO’s ENERGY

Στo ΦΥΛΛΟ των φυτών γίνεται η φωτοσύνθεση στην οποία παράγεται η ΓΛΥΚΟΖΗ, από την οποία τελικά σχηματίζεται το άμυλο, που είναι η “ΤΡΟΦΗ” του φυτού.

Η σημασία του φύλλου; Εκεί που παράγεται η ΕΝΕΡΓΕΙΑ της τροφής μας,

Η σημασία του λιπάσματος της COMPO EXPERT; Υπεύθυνο για την “ΤΡΟΦΗ της τροφή μας” .

Και τα δύο σχετίζονται με την ΕΝΕΡΓΕΙΑ που περικλείουν.

INTRO 3 : COMPO’s HARMONY

Το τρίτο video intro συμβολίζει την σχέση με τους ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ μας.

Η λέξη Αρμονία (Harmony), εκ του ρήματος «αρμόζω» ή «άρω» σημαίνει αρμογή, μουσική συμφωνία, συνομολογία, συναρμογή, σύνδεσμος και, κατ’ επέκτασιν, η εναρμόνιση των πραγμάτων.

Έτσι τα πολλά φύλλα (COMPO EXPERT, οι Συνεργάτες και οι Πελάτες της), συνεργάζονται αρμονικά σε ένα κοινό σκοπό, αυτόν της αειφορικής αύξησης της παραγωγής. Έτσι οδηγούμαστε ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΦΥΛΛΟ!