|

Η COMPO ΕΛΛΑΣ στην έκθεση AGROTICA 2016 διοργανώνει τέσσερις μοναδικές εκδηλώσεις

Η COMPO ΕΛΛΑΣ κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στην έκθεση AGROTICA 2016 διοργανώνει εντός του περιπτέρου της στο κτίριο 1 , stand 14, τέσσερις μοναδικές ενότητες:

Start-up επιχειρήσεις. Όλα ξεκινούν από μία ιδέα…
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | 11:00 – 12:30

Τόλμη, καινοτομία και εξωστρέφεια, οι κινητήριες δυνάμεις
του σύγχρονου αγροτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | 12:30 – 14:00

e- Αγρότης 2016
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | 17:30 – 19:00

Ανάπτυξη υπαίθρου με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | 12:00 – 13:30

Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Η Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν
Christos D. Katsanos (http://bit.ly/1nilFDO)
Brand Strategist / Εκτελεστικός Διευθυντής του The DKG Group