|

Η COMPO EXPERT HELLAS ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΕΟ

Στις 28-29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Βόλο το 27ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ). Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου ήταν η υποστήριξη της ανάπτυξης του τομέα των οπωροκηπευτικών.

Συμμετείχαν ερευνητές εγνωσμένης αξίας με πολλες ανακοινώσεις (προφορικές και γραπτές) και παρακολουθήθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό. Στα πλάισια του συνεδρίου από την πλευρά της COMPO EXPERT HELLAS παρουσιάστηκαν και τρεις γραπτές ανακοινώσεις (poster) οι οποίες αφορούσαν πειραματικά δεδομένα εφαρμογής προϊόντων της (DURATEC, SUN PROTECT, SALZ PROTECT).

Η πρώτη από αυτές αφορούσε την επίδραση του εγνωσμένης αξίας πλέον Duratec στη μετασυλλεκτική θρέψη του ακτινιδίου. Η έρευνα έγινε από τους Θ. Σωτηρόπουλο, Σ. Παυλάκο, Α. Πετρίδη, Α. Γιαννακούλα, Σ. Κουδουρά, Μ. Κουκουρίκου-Πετρίδου, Η. Ηλία, Ν. Κουτίνα και Ι. Θεριό και είχε ως τίτλο «Αποτελεσματικότητα διάφορων λιπαντικών χειρισμών (προ- και μετα-συλλεκτικών στην παραγωγή της ακτινιδιάς.»

http://www.slideshare.net/ecompogr/aktinidio-43462859

https://www.pinterest.com/pin/343892121523993838/

Η δεύτερη αφορούσε το Sun Protect που είναι ένα νέο, ανερχόμενο και πολλά υποσχόμενο προϊόν της εταιρίας, για προστασία από τα εγκάυματα της ηλιακής ακτινοβολίας στους καρπούς διαφόρων καλλιεργειών όπως μηλιά, τομάτα, αμπέλι, καρπούζι, ροδιά, πιπεριά. Η εργασία έγινε από τους Θ. Σωτηρόπουλο, Σ. Παυλάκο, Α. Πετρίδη και Μ. Κουκουρίκου-Πετρίδου και είχε τον τίτλο «Αξιολόγηση του σκευάσματος Sun Protect για την προστασία των μήλων από τα ηλιακά εγκάυματα.»

http://www.slideshare.net/ecompogr/sunprotect

Η τρίτη ανακοίνωση αφορούσε ένα σκεύασμα του οποίου η διάθεση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει στην Ελλάδα και το οποία βοηθά τις καλλιέργειες να αντιμετωπίσουν την αυξημένη αλατότητα του εδάφους. Το σκεύασμα ονομάζεται Salz Protect. Η ανακοίνωση έγινε από τους Ι. Καραπάνο, Δ. Μακρογιάννη, Α. Γιαννοπούλου, Μ. Λυκάκη, Ε. Παυλάκο και Κ. Ακουμιανάκη και είχε ως τίτλο «Διερεύνηση της εφαρμογής σκευάσματος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλατότητας στην ανάπτυξη, παραγωγή, και συσσώρευση θρεπτικών στοιχείων σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια αγγουριού.»

Και οι τρεις ανακοινώσεις προκάλεσαν το ενδιαφέρον του κοινού που υπέβαλαν ερωτήσεις στους ερευνητές που ήταν εκεί για να τις παρουσιάσουν.