|

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: Η Σημασία της Ποσότητας και του χρόνου εφαρμογής των λιπασμάτων

του Απόστολου Χατζηθεοδώρου, Τομεάρχη Πωλήσεων Β. Ελλάδος & Export Manager

Το Καλαμπόκι χρησιμοποιεί σημαντικές ποσότητες αζώτου (Ν), φωσφόρου ( P2O5) και καλίου (K2O) και σχετικά μικρές ποσότητες δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων. Σημαντικό ρόλο έχουν τα ιχνοστοιχεία και ειδικά το βόριο και ο ψευδάργυρος. Οποιαδήποτε έλλειψη θρεπτικού στοιχείου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων, οπότε η ποσότητα αλλά και ο χρόνος εφαρμογής των λιπασμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Η χρήση λιπασμάτων τεχνολογίας NovaTec με σταθεροποιημένο αμμωνιακό άζωτο στη θρέψη των φυτών είναι σχεδιασμένη για να αξιοποιεί την επένδυση του παραγωγού σε λίπανση στο μέγιστο βαθμό.
Με τη χρήση των λιπασμάτων NovaTec της COMPO EΧPERT Ελλάς επιτυγχάνονται:

■ Τροφοδοσία της καλλιέργειας με άζωτο στο φυτό τη στιγμή ακριβώς που είναι απαραίτητο για την καλλιέργεια.
■ Αύξηση της διαθεσιμότητας του φωσφόρου και άλλων ιχνοστοιχείων.
■ Μείωση των απωλειών που ζημιώνουν τον παραγωγό, την καλλιέργεια και το περιβάλλον.

Η πρόταση της COMPO EXPERT Ελλάς:

1. για βασική λίπανση:
NovaΤec NP 24-10-0 ή NovaΤec 20-8-10+Β+Ζn ή NovaΤec 24-8-8+B+Zn 

2. εφαρμογή εκκινητή:
Για επιτυχημένη εγκατάσταση της καλλιέργειας Easy Start TE Max BS για εφαρμογή μαζί με τη σπορά.
 3. για τις επιφανειακές αζωτούχες λιπάνσεις:
NovaTec 40 με παρεμποδιστή νιτροποίησης τεχνολογίας NovaTec καθώς και Nexur με τεχνολογία διπλού αναστολέα ουρεάσης.
4. διαφυλλικές λιπάνσεις: 
H COMPO EXPERT Ελλάς υποστηρίζει την καλλιέργεια με μια πλήρη γκάμα προϊόντων θρέψης για διαφυλλική εφαρμογή: Basfoliar 36 Extra για γρήγορο ξεκίνημα και αντοχή και εφαρμογή με τα ζιζανιοκτόνα. Zitrilon και Basfoliar Zn flo για καλύτερη γονιμοποίηση και ρόκα. Basfoliar Avant Natur για ενδυνάμωση της καλλιέργειας και την αντιμετώπιση των stress.

Basfoliar 36 Extra
Zitrilon 15%
Basfoliar Zn flo
Basfoliar Avant Natur