|

Ολοκληρωμένη Λίπανση Βαμβακιού με NovaTec® 40, NEXUR® και BASFOLIAR Activ®

Ήρθε η ώρα για τις επιφανειακές και τις διαφυλλικές λιπάνσεις στο βαμβάκι.


Για τις επιφανειακές αζωτούχες λιπάνσεις η COMPO EXPERT προτείνει

δύο κορυφαίες τεχνολογίες διαχείρισης αζώτου για βελτιωμένα αγρονομικά χαρακτηριστικά και αυξημένη παραγωγή.

 NovaTec 40
· NovaTec® 40

– Παρέχονται 40 μονάδες σταθεροποιημένου αζώτου με τεχνολογία NovaTec 
– Οξύνιση του εδάφους για καλύτερη απορρόφηση δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων
– Μειωμένες απώλειες αζώτου λόγω έκπλυσης και μέγιστη αποδοτικότητα ακόμα και σε μειωμένες δοσολογίες
– Ιδανικό και για υδρολίπανση
· NEXUR®

 Nexur

– Κορυφαίας ποιότητας ουρίας σταθεροποιημένη όχι με έναν, αλλά με δύο παρεμποδιστές ουρεάσης τεχνολογίας Limus® από την BASF®o Ακόμα μεγαλύτερη προστασία έναντι της εξαέρωσης της αμμωνίας
– Προστασία της επένδυσης του αγρότη, της καλλιέργειας και του περιβάλλοντος

Για διαφυλλική εφαρμογή η COMPO EXPERT προτείνει:

· BASFOLIAR AKTIV 3-27-18®

– Εφαρμογή στο στάδιο των ρυθμιστών ανάπτυξης
– Πλούσιο σε φώσφορο και αυξίνες για αυξημένη ανθοφορία, καρπόδεση και παραγωγή
– Καλύτερη συγκράτηση ανθέων και κάψας
– Αυξημένο βάρος καρυδιών λόγω μεγαλύτερης ποσότητας και αντίστοιχα μεγαλύτερου βάρους σπόρων
– Κατάλληλες μονάδες καλίου για βελτιστοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ίνας
– Εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία για καλύτερη γονιμοποίηση και αποφυγή κούφιων ανθέων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της εταιρίας στην περιοχή σας

 (πηγή COMPO Facebook page)