|

Ο Ρόλος του Ψευδαργύρου στο ΡΥΖΙ

 

Ο ρόλος του Ψευδαργύρου στο ρύζι είναι παραπάνω από σημαντικός, με το βασικότερο αποτέλεσμα της εφαρμογής του να είναι:

Η αύξηση παραγωγής και της ποιότητας!

Πιο λεπτομερώς, ο ψευδάργυρος στο ρύζι επηρεάζει την:
επιτάχυνση των ενζυματικών αντιδράσεων
το μεταβολισμό του αζώτου και τη σύνθεση πρωτεϊνών
 Φωτοσύνθεση και σχηματισμός σακχάρων
 Σύνθεση πρωτεϊνών
 Γονιμότητα και παραγωγή σπόρων
 Ρύθμιση ανάπτυξης
 Άμυνα κατά των ασθενειών και

 Βοηθά στην ανθοφορία


Πώς εκδηλώνεται η έλλειψη ψευδαργύρου;

 • Χλώρωση των βασικών φύλλων
 • Ανοιχτό-πράσινο χρώμα στο κάτω μισό των φύλλων 2 έως 4 ημέρες μετά την κατάκλιση 
 • Κιτρινωπά φύλλα και αρχίζουν να πεθαίνουν 3 έως 7 ημέρες μετά την κατάκλιση
 • Περιορισμένη ανάπτυξη των φύλλων.
 • Τα φύλλα μπορεί να χάσουν την σπαργή 
 • Εμφάνιση χάλκινου χρώματος (bronzing) στις επιφάνειες των παλαιότερων φύλλων
 • Κόλλημα κολεών ή ενώσεων φύλλων
 • Περιορισμένη ανάπτυξη / μειωμένο ύψος φυτών

Πότε μπορούμε να δούμε έλλειψη ψευδαργύρου;

 • Σε οργανικά εδάφη
 • Σε εδάφη με υψηλό pH
 • Σε εδάφη πλούσια σε Φώσφορο
 • Σε εδάφη με αυξημένη εφαρμογή φωσφόρου
 • Σε περιόδους με ψύχος και υγρασία


Το ρύζι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην τροφοπενία Zn καθώς η κατάκλυση του εδάφους με νερό μειώνει τη διαθεσιμότητα Ζn στην καλλιέργεια. Τα συμπτώματα είναι πιο σοβαρά στις περιοχές ψυχρών υδάτων και όπου η κατάκλυση είναι βαθύτερη.

Η εμφάνιση συμπτωμάτων έλλειψης (Zn) συμβαίνει νωρίς μετά το φύτρωμα!!

Η COMPO EXPERT έχει προϊόντα για κάθε στάδιο, ώστε να κρατήσουμε την παραγωγή ψηλά και να αποφύγουμε τροφοπενίες Ψευδαργύρου.

Στη Βασική Λίπανση:

Σύμπλοκα λιπάσματα εμπλουτισμένα με ψευδάργυρο, όπως τα σταθεροποιημένα λιπάσματα τεχνολογίας Nexur® Plus:

Nexur® Plus 27-12-12, με 0,3% Ψευδάργυρο αλλά και το σταθεροποιημένο Nexur® Plus 31-9-9 με 0,4% Ψευδάργυρο με μείωση απωλειών ουρίας και τα οποία εξασφαλίζουν με αυτό τον τρόπο μια συνεχή και ορθολογική παροχή αζώτου και ψευδαργύρου στην καλλιέργεια του ρυζιού.

Πριν την άνθιση αλλά και στην καρπόδεση πάμε διαφυλλικά!
Άμεσα-Αποτελεσματικά

Zitrilon®: Πλήρως υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος σε χηλική EDTA μορφή, περιεκτικότητας 15%. Κατάλληλος για πρόληψη και θεραπεία χλωρώσεων από έλλειψη ψευδαργύρου σε όλες τις καλλιέργειες.


Basfoliar® Zn flo: Ένα μοναδικό προϊόν θρέψης ψευδαργύρου υψηλής συγκέντρωσης ψευδαργύρου 75%, πλήρως υδατοδιαλυτό με πολύ μικρό μέγεθος μικροσωματιδίων (<10μm) για καλύτερη απορρόφηση από τα στόματα των φύλλων

Στους καλοκαιρινούς ψεκασμούς:


Επιλέγουμε Basfoliar® Triple flo!

Σε έναν ψεκασμό που η πρακτική δίνει έμφαση στον Ψευδάργυρο για να καλύψει τυχόν ελλείψεις, το Μαγνήσιο αλλά επίσης παρέχει και extra προστασία με χαλκό!

Με το Basfoliar® Triple flo με 33% Ψευδάργυρο, 22% Μαγγάνιο αλλά και 9% Χαλκό δίνουμε εξασφαλίζουμε την ευρωστία των καλλιεργειών αλλά επιτυγχάνουμε και την βελτίωση της ποιότητας των καρπών.

 
Ιδανικό για τις εφαρμογές με τα μυκητοκτόνα!