|

Πειραματικό Duratec® σε καλλιέργεια πατάτας στην Καλαμάτα (14/07/2014)

H Compo διοργάνωσε πειραματικό αξιολόγησης του λιπάσματος Duratec® 14-7-14 σε καλλιέργεια πατάτας. Η καλλιέργεια φυτεύτηκε στα μέσα του Δεκεμβρίου και η συγκομιδή – τελική δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στο
τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου.Στις ημέρες της συγκομιδής διοργανώθηκε από την Compo επίσκεψη συνεργατών μας καθώς και αγροτών που ασχολούνται με την καλλιέργεια της πατάτας. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας σε εφαρμογές που ως βασική εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε το Duratec® 14-7-17.