|

Πιπεριά – Ολοκληρωμένη Θρέψη από την COMPO HELLAS

∆ελτίο θρέψης Πιπεριά Yπαίθρια & Θερµοκηπίου


Η πιπεριά (capsicum spp.), που προέρχεται από το Μεξικό και ανήκει στην ίδια οικογένεια µε την τοµάτα, την πατάτα και τη µελιτζάνα, δεν µας κάνει µόνο να αισθανόµαστε καλά, αλλά και να είµαστε καλά! Οι βιταµίνες C, A, B6, το β-καροτένιο, οι διαιτητικές ίνες, το µαγγάνιο, το κάλιο και το λυκοπένιο είναι µερικά µόνο από τα πολύτιµα συστατικά της πιπεριάς. Αρκεί να αναφέρουµε ότι µία µόνο ωµή πιπεριά περιέχει περισσότερη βιταµίνη C από ένα ποτήρι (250 ml) χυµό πορτοκαλιού!

Μερικοί την προτιµούν…καυτή! Και καλά κάνουν. Γιατί τα ιδιαίτερα καυστικά συστατικά της πιπεριάς προκαλούν ευφορία! Έχει αποδειχθεί πως η κατανάλωση καυτερής πιπεριάς µπορεί να µας προκαλεί κάψιµο και πόνο, αναγκάζει όµως τον οργανισµό µας να αντιδράσει εκκρίνοντας µεγάλες ποσότητες ενδορφινών. Οι ενδορφίνες προσφέρουν µια αίσθηση ευεξίας που κάνει ιδιαίτερα ευχάριστη την κατανάλωση της καυτερής πιπεριάς.

Όσα πρέπει να γνωρίζουµε για την καλλιέργεια της πιπεριάς:

  • Είναι φυτό µονοετές ή διετές ορθό- κλαδο µε δυνατό ριζικό σύστηµα που προτιµά ελαφρά εδάφη µε άριστο pH 5,5 – 6,5.
  • Οι αποδόσεις και η ποιότητα (ειδικά το χρώµα) καθορίζονται σε σηµαντικό βαθµό από την εποχή και τον τρόπο καλ- λιέργειας. Στην περίπτωση της υπαίθριας καλλιέργειας, κυµαίνονται από 2,5-4 τό- νους ανά στρέµµα, ενώ στην περίπτωση του θερµοκηπίου οι αποδόσεις µπορούν να ξεπεράσουν και τους δέκα τόνους
  • Φυτό ευαίσθητο στην αυξηµένη αλατότητα του εδάφους και του νερού άρδευσης (περισσότερο από την τοµάτα), όπου οι αποδόσεις µπορεί να µειωθούν έως και κάτα 30% (ECe>3mmhos/cm). Οι αποδόσεις µειώνονται επίσης σε εδά- φη µε µικρή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία ή σε εδάφη µε κακή στράγγιση.
  • Αναπτύσσεται καλύτερα σε θερµοκρα- σίες ηµέρας µεταξύ 26°- 28°C και νύ- χτας µεταξύ 19°- 21°C και η παραγωγή ξεκινάει σε περίπου 2 – 2,5 µήνες µετά τη µεταφύτευση.
  • Οι απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία εί- ναι µεγάλες και αυξάνονται κατακόρυφα µετά την έναρξη της άνθισης έως και για περίπου 60 ηµέρες µετά τη µεταφύτευ- ση. Έως αυτό το στάδιο είναι απολύτως κρίσιµο να υπάρχει επάρκεια όλων των στοιχείων, ιδιαίτερα όµως του αζώτου και του µαγνησίου.

Η σωστή επιλογή της λίπανσης και υδρολίπανσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (π.χ.τύπο εδάφους, είδος και ποικι- λία καλλιέργειας, προηγούµενη λίπανση, κλιµατικές συνθήκες, στάδιο ανάπτυξης κ.τ.λ.). Οι οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο έχουν µόνο γενικό και ενδεικτικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό σε κάθε περίπτωση συµβουλευτείτε Γεωπόνο.

 
 
κατεβάστε το pdf αρχείο εδώ