|

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ – COMPO HELLAS – ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING –

Η COMPO HELLAS δίνει τα “Κλειδιά της Πώλησης στους Συνεργάτες της” .
Ο κ. Στάθης Παυλάκος και κ. Σπύρος Παλαιοχωρινός στελέχη της της COMPO HELLAS μιλούν για το σεμινάριο “Σύγχρονο Marketing” που έλαβε χώρα στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο Πέλλας στις αρχές του 2015 σε επίλεκτους Συνεργάτες του δικτύου Compo Net.