|

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ COMPO EXPERT HELLAS ΣΤΗΝ AGROTICA 2018

Στην AGROTICA του 2018 η Compo Expert Hellas συνεχίζει την πρωτοπορία της, παρουσιάζοντας πλέον 11 δράσεις/πρωτοβουλίες που καταδεικνύουν τη συνεργασία με την υπόλοιπη αλυσίδα (καλλιέργεια, παραγωγός, γεωπόνος, expert της COMPO). Το γεγονός ότι η κάθε εκδήλωση είναι sponsored by – από ένα προϊόν μας προσπαθεί να δείξει τη σύνδεση αυτών που ισχυριζόμαστε με την αποτελεσματικότητα των καινοτόμων προϊόντων μας και να μας καθιερώσει ως FOOD CHANGERS.


Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 
Time                          Title
16:00 – 17:00            Πρόγραμμα ΕΛ.ΠΙ.Σ. (EL.PI.S Program) 
17:00 – 18:00            Πρόγραμμα ΣΤΕΒΙΑ (STEVIA Program)

18:00 – 19:00            Πρόγραμμα ΡΥΖΙΟΥ (RICE Program)  

19:00 – 20:00            Πρόγραμμα ΑΜΠΕΛΙ / ΟΙΝΟΣ (WINE / VINE Program)
Sponsored by

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018
Time                       Title

10:30 – 11:30         EXPORTS COMPO EXPERT Hellas

11:30 – 12:00         Πρόγραμμα NovaTec (NovaTec Program)

12:00 – 13:00         Πρόγραμμα NEXUR (NEXUR program)  
13:00 – 14:00         ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ COMPO EXPERT Hellas – (Factory)
19:00 – 21:00         “The Challenges of Modern Agriculture” – Παρουσίαση Βιβλίου (Book Presentation)


Sponsored by


Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018
Time                     Title

11:00 – 12:00        Πρόγραμμα ΜΗΛΟΥ (APPLE program)
12:00 – 13:00        Πρόγραμμα ΠΑΤΑΤΑΣ & ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ (POTATO & ONION Program)

13:00 – 14:00        Πρόγραμμα ΕΛΙΑΣ (OLIVE Program)     


Sponsored by