|

Duratec®: Το λίπασμα που αλλάζει τα καθιερωμένα στη θρέψη των φυτών

17/03/2011
 

Aναδημοσιευση απο αρθρο του Γεωργια και Τεχνολογια (Απριλιου 2011)

Στάθης Παυλάκος
Product manager, COMPO Ελλάς

Η COMPO, όπως είναι γνωστό, είναι μία Γερμανική πολυεθνική εταιρία που εδώ και πολλά χρόνια επενδύει ένα σημαντικό μέρος του κύκλου
εργασιών της στην έρευνα για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Από την έρευνα αυτή έχει κατορθώσει να δημιουργήσει και να εισάγει στην καθημερινή γεωργική πρακτική, ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες που παρέχουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν την στενή έννοια της θρέψης και απόδοσης των καλλιεργειών, αλλά και την ευρύτερη έννοια της ποιότητας, της προστασία του χρήστη, του αγροτικού προϊόντος
και του περιβάλλοντος.

Έτσι, για μία ακόμα φορά, η COMPO με την εισαγωγή της νέας σειράς λιπασμάτων Duratec®, καινοτομεί και προσφέρει στους γεωτεχνικούς και αγρότες όλου του κόσμου την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της διαχείρισης της θρέψης των φυτών.

Τα Duratec®, είναι πλήρη κοκκώδη λιπάσματα με μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία και αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό δύο καταξιωμένων και πολύ πετυχημένων τεχνολογιών λιπασμάτων, των σταθεροποιημένων τεχνολογίας Νovatec® και των περικαλυμμένων τεχνολογίας Basacote Plus®. Είναι δηλαδή σύμμεικτα προϊόντα, όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος των ΝΡΚ κόκκων τους (μωβ χρώμα) έχει σταθεροποιημένο αμμωνιακό άζωτο (με διάρκεια δράσης έως 3 μήνες) αλλά και απλό και επομένως άμεσα απορροφήσιμο νιτρικό άζωτο, φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία. Το υπόλοιπο μέρος των ΝΡΚ κόκκων (πράσινο χρώμα) βρίσκεται σε περικαλυμμένη μορφή, δηλαδή όλα τα στοιχεία βρίσκονται σε κατάσταση ελεγχόμενης αποδέσμευσης με διάρκεια δράσης 3 μήνες κατά μέσο όρο.

Για να καταλάβουμε τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση των λιπασμάτων Duratec®, θα ήταν σκόπιμο λοιπόν να κάνουμε μία συνοπτική παρουσίαση των δύο αυτών τεχνολογιών.

Τεχνολογία Novatec®
σταθεροποιημένου αμμωνιακού αζώτου
Το μεγαλύτερο ποσοστό των λιπασμάτων της σειράς Duratec® αποτελείται από τα σταθεροποιημένα λιπάσματα τεχνολογίας Novatec®. Εξελιγμένος τρόπος διαχείρισης του αζώτου που στηρίζεται στην παρεμπόδιση της δράσης των βακτηρίων Νitrosomonas που επεμβαίνουν στην μετατροπή του αμμωνιακού αζώτου (θετικά φορτισμένο), σε νιτρικό (αρνητικά φορτισμένο), με αποτέλεσμα να παρατείνεται ο χρόνος προσκόλλησης του αμμωνιακού αζώτου στα αρνητικά φορτισμένα κολλοειδή της αργίλου του εδάφους.

Κάποια από τα οφέλη που επιτυγχάνουμε με τη χρήση της τεχνολογία Novatec® είναι:
Λιγότερες απώλειες αζώτου (λόγω μειωμένου ρυθμού μετατροπής του αμμωνιακού σε νιτρικό άζωτο) με αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα.
Το άζωτο παραμένει διαθέσιμο για χρονικό διάστημα έως και 3 μήνες (εξαρτάται από παράγοντες όπως θερμοκρασία, υγρασία κ.λπ.).
Καλύτερη αξιοποίηση και οικονομικότητα της απόδοσης του αζώτου.
Μερική αμμωνιακή θρέψη, με αποτέλεσμα την καλύτερη ενεργειακή διαχείριση λόγω οικονομίας από την μετατροπή εντός του φυτού του νιτρικού σε αμμωνιακή μορφή αζώτου με σκοπό την παραγωγή αμινοξέων (βλέπε Σχήμα 1).

Τοπική (στη ριζόσφαιρα) οξύνιση και κατά συνέπεια καλύτερη απορρόφηση στοιχείων όπως σίδηρος, φώσφορος, ψευδάργυρος, μαγγάνιο, χαλκός, ειδικά σε ελαφρώς αλκαλικά – αλκαλικά εδάφη.
Ομαλή τροφοδοσία αζώτου και ανάπτυξη των φυτών χωρίς εξάρσεις αγωγιμότητας.

Τεχνολογία Basacote Plus®
περικαλυμμένων λιπασμάτων
Όπως γνωρίζουμε, παράγοντες όπως το pΗ του εδάφους και οι διάφορες αλληλεπιδράσεις κάνουνπολλά από τα θρεπτικά στοιχεία, μη διαθέσιμα στο φυτό. Όπως αναφέρθηκε, η τεχνολογία Novatec® αφορά τη διαχείριση του αζώτου, χωρίς να μπορεί να προσφέρει αντίστοιχη παρατεταμένη προσφορά στο φυτό και των υπολοίπων στοιχείων όπως του φωσφόρου, του καλίου, του μαγνησίου και
των ιχνοστοιχείων. Αυτό το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η χρήση των λιπασμάτων τεχνολογίας Basacote® Plus, που είναι λιπάσματα πλήρως περικαλυμμένα και ελεγχόμενης αποδέσμευσης σε
όλα τα στοιχεία (ακόμα και στο άζωτο) (βλέπε Σχήμα 2). Τεχνολογία που εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται στον τομέα της παραγωγής φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ενώ τελευταία έχει διαδοθεί στη φυτωριακή παραγωγή καρποφόρων δένδρων καθώς και στην οριστική μεταφύτευση αυτών των δενδρυλλίων στο χωράφι (πρόταση planting hole της COMPO).

Χρήσεις των Duratec®
Τα Duratec® μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε καλλιέργεια (εντατική ή εκτατική), χωρίς ωστόσο να εξαιρούνται φυτωριακές ή και άλλες αστικές χρήσεις. Προτείνονται όμως ιδιαίτερα για καλλιέργειες υψηλής ανταπόδοσης όπως για τα κηπευτικά (υπαίθρια και θερμοκηπίου) και τη δενδροκομία (π.χ μηλοειδή, πυρηνόκαρπα), όπου εκτός των άλλων μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια και χωρίς απώλειες, η τεχνική της μετασυλλεκτικής θρέψης (post harvest fertilization), δηλαδή η εφαρμογή λίπανσης μετά την συγκομιδή και πριν την πτώση των φύλλων.

Λίγα λόγια για τη μετασυλλεκτική θρέψη
Είναι πλέον αποδεδειγμένο, πως τα αποθέματα που αποθηκεύονται στα διάφορα όργανα των δένδρων όπως ο κορμός, οι ρίζες και οι βραχίονες, αποτελούν τα «εφόδια» για να ξεκινήσει η επιτυχημένη έκπτυξη των οφθαλμών και η ανθοφορία της επόμενης χρονιάς. Κατά την μετασυλλεκτική θρέψη, η συνολική λιπαντική αγωγή διαιρείται με τέτοιο τρόπο (χρονικά και ποσοτικά), ώστε να υπάρχει μία ακόμα εφαρμογή λιπάσματος, μετά την συγκομιδή και πριν την πτώση των φύλλων. Τα θρεπτικά στοιχεία απορροφούνται από την ρίζα και μετασχηματίζονται σε μορφές που το φυτό μπορεί να αποθηκεύσει (αμινοξέα και πρωτεΐνες) για αξιοποίηση και χρήση την επόμενη χρονιά. Με την χρήση των Duratec® μπορούμε να πραγματοποιήσουμε με ασφάλεια την μέθοδο της μετασυλλεκτικής θρέψης, γιατί ανεξάρτητα του ύψους των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων
τα θρεπτικά στοιχεία δεν υπόκεινται σε έκπλυση και απορροφούνται πλήρως από την ρίζα για αξιοποίηση σχεδόν χωρίς απώλειες. Περισσότερα αποθέματα της προηγούμενης χρονιάς σημαίνει καλύτερη βλάστηση, ανθοφορία, αντοχές και καρποφορία για την επόμενη χρονιά.

Κύρια οφέλη
Συνοψίζοντας μπορούμε να αναφέρουμε κάποια από τα οφέλη από την χρήση των Duratec®,
Προϊόν που αποτελεί συνεργιστικό συνδυασμό δύο κορυφαίων τεχνολογιών (και των ωφελειών τους) στον τομέα της θρέψης των φυτών.
Μέγιστη απόδοση και αξιοποίηση του αζώτου, με σεβασμό στην καλλιέργεια και στο περιβάλλον.
Μέγιστη απόδοση και αξιοποίηση και των υπολοίπων θρεπτικών στοιχείων όπως φώσφορος, κάλιο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.
Το νιτρικό άζωτο και οι απλές μορφές φωσφόρου, καλίου, μαγνησίου και ιχνοστοιχείων που περιέχουν, διασφαλίζουν την άμεση αρχική παροχή θρεπτικών στοιχείων, έως την στιγμή που θα αρχίσει η σταδιακή προσφορά από τις μορφές ελεγχόμενης αποδέσμευσης.
Περιορισμένες απώλειες λόγω έκπλυσης, ανταγωνισμού ή δέσμευσης.
Οι παρατεταμένες ή και οι έντονες βροχοπτώσεις δεν αποτελούν πλέον περιοριστικό παράγοντα για τον χρόνο της εφαρμογής.
Ενδεδειγμένη χρήση τους και για την μετασυλλεκτική θρέψη δενδροκομικών καλλιεργειών.
Διάρκεια δράσης (απελευθέρωσης) των θρεπτικών στοιχείων περίπου 3 μήνες (κατά μέσο όρο).
Σε πολλές καλλιέργειες (ειδικά μικρού βιολογικού κύκλου) μπορεί να γίνει μόνο μία εφάπαξ εφαρμογή χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για περαιτέρω επιφανειακές λιπάνσεις.
Η απελευθέρωση γίνεται με ρυθμό ανάλογο της ανάπτυξης και επομένως και των αναγκών των
φυτών.
Ομαλή τροφοδοσία του ριζικού συστήματος χωρίς κινδύνους εγκαυμάτων.
Ιδανικά για χρήση σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως όταν έχουμε υψηλή αλατότητα.
Κατάλληλα για αμμώδη εδάφη με μικρή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (Ι.Α.Κ.).
Μεγιστοποίηση της απόδοσης και της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.
Προϊόν με την εγγύηση ποιότητας και την υποστήριξη της COMPO.

Διαθέσιμοι τύποι Duratec®
Duratec® Top 14 (14 – 7 – 14 +2+IXN)
Duratec® Top 21 (21 – 5 – 9 +2+IXN)
Duratec® Top 24 (24 – 5 – 5 +2+IXN

Από την έρευνα και παραγωγή της COMPO Γερμανίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην CΟΜΡΟ Ελλάς ΑΕ, Αιγιαλείας 54 – Μαρούσι, Τηλ. 211-1769100, ή στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
www.compo-expert.gr

 Διαβαστε το αρθρο στην pdf μορφη του εδω
http://www.slideshare.net/ecompogr/duratec-2011