|

Αποτύπωμα

Επικοινωνία
COMPO EXPERT GmbH
Krögerweg 10
48155 Μünster
Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 (0) 251 297981 000
Φαξ: +49 (0) 251 297981 111
E-Mail: info@compo-expert.com

Αρχηγείο:
Μάνστερ

Διοικητικό Συμβούλιο:
Thomas H. Ahrens (Διευθύνων Σύμβουλος)
Dr. Ingo Müller

Πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου:
Piotr Kolodziej

Εγγραφή δικαστηρίου:
Amtsgericht Münster (HR B 14034)

Αναγνωριστικό ΦΠΑ:
DE-284014865

 

Κατεβάστε τον Κώδικα Συμπεριφοράς μας .